Medewerker aan het woord

"Werken bij HLB Den Hartog betekent jezelf de ruimte blijven geven om te groeien binnen je vakgebied en je persoonlijke competenties uit te bouwen. We bieden een professionele omgeving waarbinnen opleiding en training een belangrijke rol spelen, maar ook een ‘hands on’ mentaliteit heerst.

Werken bij HLB Den Hartog betekent dat je deel uitmaakt van een team waarbinnen jouw inbreng van wezenlijk belang is. De sfeer is informeel, de organisatie plat.

Aan de slag bij HLB Den Hartog is in de eerste plaats aan de slag voor onze klanten, hen met raad en daad ondersteunen in hun ondernemerschap.

Met vestigingen in Rotterdam en Den Haag zitten we dicht op onze cliënten. Dit zijn regionaal, landelijk en internationaal opererende organisaties binnen vooral het MKB, zowel in de profit- als de non-profitsector. We maken deel uit van HLB Nederland en ook van het internationale HLB-netwerk. HLB Den Hartog beschikt bovendien over alle benodigde vergunningen (o.a. Wta) om het vak in de volle breedte uit te kunnen voeren."