Management informatie

In een steeds veranderende omgeving wilt u als ondernemer over goede informatie beschikken om de juiste beslissingen te nemen.

Juiste en tijdige stuurinformatie is van het allergrootste belang voor een ondernemer die grip op de zaak wil houden en wil inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Vormen de gegevens die u regelmatig aangeleverd krijgt de juiste basis voor het nemen van belangrijke beslissingen? En heeft u snel genoeg het vereiste inzicht voor het aansturen van uw organisatie? Uw zogenoemde ‘key performance indicators’ (KPI’s) geven in een oogopslag aan hoe uw organisatie ervoor staat.

HLB den Hartog ondersteunt u bij het vertalen van administratie en overige gegevens naar concrete stuurinformatie.

De juiste stuurinformatie is essentieel voor:

  • Liquiditeitsbegrotingen 
  • Exploitatiebegrotingen
  • Kostprijscalculaties
  • Bezettingsvraagstukken/capaciteitsverdeling
  • Investeringsbeslissingen en -onderbouwingen
  • Financieringsvraagstukken