Pre-Audit Service

Een goed begin is het halve werk, zeker bij een externe accountantscontrole. De samenstelling van het controledossier kost echter veel tijd en vraagt ook steeds meer specifieke deskundigheid. Tegelijkertijd stellen controlerende accountants steeds hogere eisen aan de inhoud en de kwaliteit van het dossier.

Met de Pre-Audit Services helpen onze accountants u om de gegevens in een keer goed op te leveren. We bieden onze diensten modulair aan; u kiest wat u nodig hebt: van het tijdig afronden van specificaties tot het opstellen van memo’s over complexe waarderingsvraagstukken en van advies over de toelichtingen in de jaarrekening tot het opstellen van het consolidatiepakket. Zo realiseert u een eenvoudiger en sneller controleproces, bespaart u kosten bij de (externe) accountant en ontlast u uw financiële medewerkers*.

Daarnaast nemen we ook de verantwoordelijkheid om alles volgens de noodzakelijke specificaties tijdig en in het juiste formaat aan te leveren bij u en de externe accountant. Of het nu gaat om verslaglegging volgens IFRS, NL GAAP of US GAAP, voor ons maakt het geen verschil.

Via onze Pre-Audit Service kunnen we ook uw administratieve organisatie (AO) en interne beheersingsmaatregelen (IB) in kaart brengen. Als de (externe) accountant kan steunen op een goed werkende AO/IB, bespaart dat u geld bij de accountantscontrole maar ook bij de aansturing van uw organisatie.

*We leiden uw medewerkers graag op om onze dienstverlening op dit vlak op den duur intern over te nemen.