IFRS-diensten

Door verschillen tussen landen in de manier van rapporteren zijn financiële gegevens niet altijd goed te vergelijken. Voor aandeelhouders, (potentiële) investeerders of andere stakeholders kan dit ongewenst zijn. Dit geldt voor kleine ondernemingen net zo goed als voor grotere. Door allemaal dezelfde standaard te gebruiken worden gegevens wel transparant en vergelijkbaar, zowel intern als extern.

Sinds 2005 zijn alle beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie verplicht International Financial Reporting Standards (IFRS) te gebruiken. Daarnaast hebben meer dan honderd niet-EU-landen IFRS verplicht gesteld of aanbevolen.

In Nederland kunnen ook niet-beursgenoteerde ondernemingen wettelijk zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening opstellen op basis van IFRS in plaats van de Nederlandse verslaggevingregels (NL GAAP).

Sinds 2009 is er ook de International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities (IFRS for SME), een vereenvoudigde versie van IFRS. De Nederlandse wetgever heeft toepassing van IFRS for SME overigens nog niet goedgekeurd, maar wij kunnen met wat aanvullende informatie in de IFRS for SME-rapportage uw jaarrekening ook laten voldoen aan de NL GAAP-standaard.

Als u aan de overstap naar een internationale standaard toe bent, helpen wij u graag op weg.