EDP Audit

Bij een geoliede bedrijfsvoering hoort automatisering die aansluit bij de fase waarin uw bedrijf zich bevindt. Informatiesystemen die niet meer up to date zijn, kunnen een optimale bedrijfsprestatie danig in de weg zitten. Het is belangrijk om bij veranderingen als fusies, acquisities of het betreden van nieuwe markten ook steeds de informatiesystemen onder de loep te nemen.

Om tot een deskundig en onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de geautomatiseerde informatievoorziening en de veiligheid en betrouwbaarheid van de informatiesystemen te komen, kunt u een IT (EDP) audit laten uitvoeren.

Onze auditor maakt op basis van een samen met u gemaakte risicoanalyse een auditplan. Hij bekijkt vier kwaliteitsaspecten: effectiviteit (ondersteunt het informatiesysteem de bedrijfsprocessen voldoende?), efficiency (bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkheid), betrouwbaarheid (wordt informatie juist, volledig en tijdig verwerkt?) en continuïteit (bijvoorbeeld bedrijfszekerheid en uitwijkmogelijkheden in geval van een calamiteit).  

De uiteindelijke rapportage geeft u meer grip op bedrijfsprocessen en inzicht in de manier waarop uw geautomatiseerde informatievoorziening bijdraagt aan een optimale bedrijfsprestatie. Wat is al goed, wat zijn verbeterpunten?