Administratieve organisatie en interne beheersing

Voor een optimale bedrijfsvoering is inzicht in de administratieve processen en de interne beheersing hiervan vereist. Loopt alles efficiënt, liggen de juiste verantwoordelijkheden bij de juiste mensen? Het is niet vreemd als u al die procedures niet altijd even helder op het netvlies heeft. Het is ook niet uw core business. U bent in de eerste plaats ondernemer. Maar u wilt wel dat niets een optimaal bedrijfsresultaat in de weg staat.

HLB Den Hartog kan uw administratieve organisatie en de interne beheersmaatregelen voor u in kaart brengen. We bekijken dan onder meer de vastgelegde procedures en houden interviews op de werkvloer. In het uiteindelijke rapport vindt u naast de beschrijving van de bestaande administratieve organisatie en de geldende interne beheersing ook knelpunten, mogelijke risico’s en aanbevelingen voor verbeteringen. Zo kunt u tijdig bijsturen om uw doelen zo snel mogelijk te bereiken.