Transfer pricing

Als uw bedrijf vestigingen heeft in meerdere landen, kan het belastingtechnisch gunstig zijn om de winst te boeken in die landen waar het belastingtarief het gunstigst is. Met een transfer pricing study voorkomt u dat de belastingdiensten in de verschillende landen daar problemen mee hebben. Daarin staat welke prijzen u waarvoor hanteert en op basis waarvan u welke delen van de winst in welk land boekt.

Maar een transfer pricing study is meer dan een verplichting van de Wet op de vennootschapsbelasting. U kunt het opzetten van een goed transfer pricing systeem aangrijpen om de organisatie van uw bedrijf in de verschillende landen door te lichten. Welke vestiging behaalt welk resultaat en waarom? Waar en hoe kunt u bijsturen? Wij kunnen u daarin begeleiden.

Aan de hand van door u ingevulde vragenlijsten en interviews met de sleutelfiguren binnen uw bedrijf maken we eerst een concept transfer pricing study. Nadat die met u besproken is, berekenen we welk deel van de winst aan welke vestiging moet en mag worden toegerekend. Als u dat wenst leggen we het resultaat voor aan de Belastingdienst. Dan is het is aan de fiscus om eventuele tekortkomingen aan te tonen. Zonder zo’n studie ligt bij een controle de bewijslast bij u.