Juridisch

Als ondernemer komt u dagelijks allerlei juridische kwesties tegen. HLB Den Hartog helpt u maatregelen te treffen om langdurige conflicten of financiële schade te voorkomen.

Als werkgever heeft u te maken met het arbeidsrecht, als ondernemer met aansprakelijkheidskwesties, octrooien, intellectueel eigendom, fusies, splitsingen, en ga zo maar door. Ook op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening moet u uw weg kunnen vinden in de voorschriften en procedures van de (lokale) overheid. En heeft u er wel eens bij stil gestaan dat u ook uw privéleven gescheiden houdt van uw zakelijk leven? Het zijn ingewikkelde zaken waar u goed bij stil moet staan en waarin de adviseurs van HLB Den Hartog u kunnen ondersteunen.