Ondernemingsrecht

Uw onderneming staat niet stil. U kijkt altijd naar mogelijkheden om uw bedrijf verder te ontwikkelen. Dat u daarbij risico’s neemt - bijvoorbeeld in de omgang met externe partijen - hoort bij het ondernemen. Van andere risico’s bent u zich misschien minder bewust. Denk aan de keuze voor uw bedrijfsstructuur of kwesties rondom intellectuele eigendom, overnames, mededinging, reorganisaties en aansprakelijkheid.

HLB Den Hartog helpt u maatregelen te treffen om langdurige conflicten of financiële schade te voorkomen. We stellen heldere overeenkomsten en andere juridische stukken op waarin uw afspraken ondubbelzinnig worden vastgelegd, zorgen ervoor dat uw financiële zaken goed geregeld zijn en adviseren over een goede interne structuur. Ook begeleiden we u bij fusies, overnames, en splitsingen, due diligence, corporate housekeeping en eventuele bedrijfsbeëindiging. Verder helpen onze juridische adviseurs u bij het vastleggen van uw handelsnaam en zaken als intellectuele eigendom en octrooien.

Onnodige risico’s uitsluiten, ook dat is ondernemen!