Boekhouden mét HLB

Als u kiest voor boekhouden mét HLB Den Hartog, dan bepaalt u welke aspecten van de financiële administratie u in eigen huis doet, en waar u graag ondersteuning bij heeft. De financiële administratie vergt immers veel tijd en specifieke kennis.

Dat begint al bij het opzetten van de administratie. Wat valt onder directe en wat onder indirecte kosten, welke posten horen er op de winst- en verliesrekening te staan, welke afschrijvingsregels gebruik ik? HLB Den Hartog kan u hierbij assisteren, zodat u niks vergeet en van begin af aan alles goed ingeeft en rubriceert.

Hoe maakt u vervolgens een begroting en prognoses waarmee u uw doelstellingen kunt monitoren? Rijzen de kosten niet de pan uit? Hoeveel ruimte is er nog binnen het budget? Wij kunnen u hierin begeleiden, eventueel met behulp van specifieke software.

Misschien wilt u alleen ondersteuning bij het verwerken van uw administratie. Permanent, maar HLB Den Hartog kan ook alleen als u eens omhoog zit uw administratie overnemen of zorgen voor detachering. Uw zaak draait door en u kunt op tijd aan uw verplichtingen voldoen.

Verder kunnen we periodiek de kwaliteit toetsen van de administratie die u zelf voert, wat u meer zekerheid geeft over de rapportages (managementinformatie). Het gaat erom dat ú uw doelstellingen kunt verwezenlijken.