Transport en logistieke sector

De prijs van de diesel, internationale btw-regels, aansprakelijkheid, verzekeringen voor en veiligheid van mens en materieel: als transport en logistiek uw business is, heeft u er dagelijks mee te maken. Een strategische partner waarmee u op het juiste niveau kunt ‘sparren’ is dan heel waardevol.

De adviseurs van HLB Den Hartog zijn ondernemers, net als u. Met een grote regionale betrokkenheid en veel logistieke kennis weten we goed wat u beweegt, wat u bezighoudt en wat voor u gunstige en minder gunstige ontwikkelingen zijn. Of het nu gaat om bedrijfsoverdracht, btw, debiteurenbeheer, de brandstofprijs, kostprijsberekening, kwaliteitszorg, zakelijke overeenkomsten, personele aangelegenheden, strategie of aansprakelijkheid: u krijgt altijd - gevraagd en ongevraagd - adviezen die u (in)direct maximaal financieel voordeel opleveren.

Wij werken volgens een stappenplan, dat altijd begint met een inventarisatie van uw behoefte, gevolgd door oriëntatie op de huidige stand van zaken, gekoppeld aan wat u wilt bereiken. In onderling overleg bepalen we dan de stappen om daar te komen. Onderweg kunt u rekenen op heldere rapportages die ook sturingsinformatie bevatten. Zo kunt u uw bedrijf op een hoger plan tillen. Ligt u werkgebied ook buiten de landsgrenzen? Onze adviseurs werken samen met de 450 buitenlandse kantoren uit het internationale HLB-netwerk. Specifieke marktkennis is dus altijd voorhanden.