Sponsoring


Lopen voor Lyme - 9 april 2016

HLB Den Hartog is sponsor geworden van Lopen voor Lyme, een wandel- en hardloopevent voor Nederlandse chronische Lyme patiënten. Op zaterdag 9 april 2016 vindt de eerste editie van Lopen voor Lyme plaats op het Henschotermeer te Woudenberg. De deelnemende teams proberen zoveel mogelijk funding op te halen voor de patiënten waar zij voor lopen.

Chronische Lyme wordt in Nederland als zodanig niet erkend en de standaardbehandeling volstaat in veel gevallen niet. Patiënten zien zich genoodzaakt uit te wijken naar het buitenland om daar de nodige behandelingen te kunnen krijgen. Deze behandelingen worden niet tot nauwelijks vergoed door de verzekeraars.

Het doel: het creëren van Lyme-awareness en het ophalen van funding voor het bekostigen van (buitenlandse) behandelingen, medicijnen, onderzoeken en dergelijke. Al het gedoneerde geld gaat direct naar de patiënten toe, er is dus geen sprake van tussenkomst van stichtingen of andere partijen.

Meer informatie over Lopen voor Lyme vindt u hier.
Voor de ondersteuning van het Inloophuis:
Debora Partnership Club

HLB Den Hartog is al jaren sponsor van het Inloophuis Debora in Delft, een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Het Inloophuis krijgt ondersteuning vanuit de Debora Partnership Club. Frank van Dorp, partner en accountant van HLB Den Hartog is daar de afgevaardigde van HLB. Voor hem begon het heel persoonlijk.

"Het sponsoren van het Inloophuis Debora is ontstaan door de nauwe band die ik ermee heb vanuit de familie. Het huis is namelijk vernoemd naar mijn destijds overleden schoonzus Debora. De familie heeft dan ook van begin af aan een actieve rol gespeeld bij het initiatief: van gastvrouw, pr- en marketing, verbouwen en aankleding tot financiële ondersteuning." 

Impact op een mensenleven
"De diagnose kanker heeft een enorme impact op een mensenleven. Kanker brengt angst en verdriet en maakt de toekomst onzeker. Niet alleen bij diegene die kanker heeft, maar ook bij hun naasten. Inloophuis Debora is een initiatief van de Stichting Inloophuis Delft en Omstreken en is hét ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Inloophuis Debora biedt op niet-therapeutisch gebied een steuntje in de rug. Laagdrempeligheid staat hierbij voorop en de deelname aan alle activiteiten is gratis. Ook de partner, het gezin en direct betrokkenen zijn welkom, want kanker heb je niet alleen. Ook als de behandeling is afgerond, kun je bij het Inloophuis terecht voor steun tijdens het verwerkingsproces van deze ingrijpende periode."

Partners uit het bedrijfsleven
"Om alles te kunnen organiseren is geld nodig. Jaarlijks gaat het om minimaal een bedrag van € 20.000 aan structurele inkomsten. Om te kunnen rekenen op vaste bijdragen is de Debora Partnership Club opgericht. De Debora Partnership Club is toegankelijk voor bedrijven, instellingen en particulieren die het werk van Inloophuis Debora een warm hart toedragen en bereid zijn hiervoor één of meerdere jaren een financiële bijdrage te verstrekken."

Interessant voor werknemers
"Omdat het bestuur weet dat ook bedrijven te maken hebben met werknemers die zijn of worden geconfronteerd met kanker, durft zij die bedrijven te benaderen met het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan het werk van het Inloophuis. Noem het sponsoring, maar dan met de aantekening dat het Inloophuis vanwege haar karakter geen commerciële tegenprestatie kan leveren. Als een goede band met bedrijven groeit, dan is het zelfs mogelijk dat zieke werknemers door hun werkgever attent gemaakt worden op het Inloophuis. Zo kan er een wisselwerking ontstaan tussen het bedrijfsleven en het Inloophuis."

Club met 100 partners
"De Debora Partnership Club probeert jaarlijks ook twee informele bijeenkomsten te organiseren voor haar leden. "En dat zijn er inmiddels heel wat, want we hebben in 2014 onze doelstelling gehaald om 100 partners te hebben. Natuurlijk hoort ook HLB Den Hartog bij deze mooie groep van betrokken partners!"

Voor meer informatie over Inloophuis Debora: http://www.inloophuisdebora.nl/

 Dit artikel stond in het HLB Nederland magazine SHIFT - Voorjaar 2015

Meer informatie

F.A.M. (Frank) van Dorp RAPartner

Grindweg 90-96
3055 VD ROTTERDAM
T (010) 278 11 00
F (010) 278 11 99

Frank van Dorp (1960) startte zijn loopbaan in 1980 bij Moret & Limperg (thans Ernst &… Lees verder

Lees meer over F.A.M. (Frank) van Dorp RA