Gedragscode

Onze gedragscode is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de principes en normen en waarden die leidend zijn bij de uitvoering van ons werk. Iedereen binnen HLB Den Hartog is met de gedragscode bekend en heeft de plicht om deze na te leven.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hanteren wij de volgende principes en normen en waarden:

  1. Wij voeren onze werkzaamheden op een professionele, praktische en persoonlijke wijze uit, zodat de klant verzekerd is van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening toegespitst op de specifieke situatie van de klant.
  2. Verantwoord handelen en integriteit zijn kernwaarden die leidend zijn bij de uitvoering van onze werkzaamheden.
  3. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden streven wij ontwikkeling na, voor zowel de medewerkers zelf als voor onze organisatie.
  4. Wij leveren toegevoegde waarde voor ondernemende klanten, waarbij wij ons richten op die klanten die onze normen en waarden respecteren en waarbij wij voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om een optimale dienstverlening te borgen.
  5. Wij behandelen de zaken van onze klanten met respect voor vertrouwelijkheid en privacy en met in achtneming van onze onafhankelijkheid en objectiviteit.
  6. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben we respect voor onze collega’s en klanten en dulden wij geen enkele vorm van discriminatie.
  7. Wij streven naar een optimale balans tussen werk en privé en proberen onze medewerkers hierbij te helpen.

Overtreding van de gedragscode

We willen iedereen de mogelijkheid geven om problemen met betrekking tot de naleving van onze gedragscode anoniem te melden. Als zo’n melding bij ons wordt gemaakt, dan wordt de situatie onderzocht en indien nodig aanvullende stappen ondernomen. 

Melding overtreding gedragscode

Meer informatie

R. (Rob) Meijer AAPartner

Grindweg 90-96
3055 VD ROTTERDAM
T (010) 278 11 00
F (010) 278 11 99

Rob Meijer (1959) is zijn loopbaan in 1979 gestart bij één van 'the big… Lees verder

Lees meer over R. (Rob) Meijer AA